Hãy liên lạc với Lactel sớm!

Để liên hệ với Lactel, xin vui lòng ghé thăm trang liên hệ của Lactalis International : http://www.lactalis-international.com/en/lactalis-international-export-/rest-of-asia.html