Người xuất hành

Trang web này được xuất hành bởi Lactalis International, một công ty Pháp “Công ty mang tên tập thể” với số vốn cổ phần là 40.000 euro, đăng ký tại Phòng đăng ký thương mại và công ty của Creteil theo số 353 155 492, có trụ sở đặt tại Immeuble Orix, 16 avenue Jean Jaurès, 94.600 Choisy-le- roi, Pháp.

Sở hữu trí tuệ

Trang web này và các nội dung của nó (đặc biệt là các văn bản, hình ảnh, video, thương hiệu, vv) tạo thành một tác phẩm theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, và như vậy phải tuân theo luật của Pháp và quốc tế quản lý tài sản văn học và nghệ thuật.

Sao chép các trang từ các trang web này dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm ổ cứng) chỉ được phép cho sử dụng cá nhân.

Vì vậy, bất kỳ diễn tả hay sao chép, thậm chí chỉ một phần, của những gì được thực hiện trong các trang web hoặc các nội dung của nó, cho các mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Lactalis International hoặc của bất kỳ công ty nào thuộc về Tập đoàn Lactalis, là bất hợp pháp và thể hiện một hành động có thể hàng giả kéo theo trách nhiệm dân sự và hình sự của kẻ làm hàng giả.

Quyền liên quan đến phim quảng cáo và tác phẩm âm nhạc trong những bộ phim này được dành cho chủ sở hữu của bản ghi các phim và tác phẩm có liên quan.

Thương hiệu

Các thương hiệu có tên trong các trang web này là các thương hiệu đã được đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Căn cứ luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế, bất kỳ sự sao chép và / hoặc sử dụng mà không có thỏa thuận của chủ sở hữu bị nghiêm cấm. Các thương hiệu sau đây đặc biệt được đăng ký: Lactel.

Các siêu liên kết

Các siêu liên kết được sử dụng trong trang web hiện tại để liên kết đến các trang web khác không kéo theo trách nhiệm của Lactalis International liên quan đến nội dung hay liên kết hay điều kiện để sử dụng chúng (đặc biệt trong quản lý dữ liệu cá nhân, vv).

Việc tạo ra các siêu liên kết đơn giản để trang web www.lactel.vn tùy thuộc vào thỏa thuận trước với Lactalis International. Liên kết sâu, hoặc siêu liên kết sử dụng công nghệ khung (màn hình hiển thị của một trang web đóng khung trong một trang web khác), đều bị cấm.

Miễn trách nhiệm kỹ thuật

Lactalis International sẽ cố gắng đảm bảo trang web www.lactel.vn có thể truy cập vào mọi lúc.

Tuy nhiên, Lactalis International từ chối mọi trách nhiệm trong trường hợp gặp khó khăn trong việc truy cập vào trang web của họ hoặc các kết nối bị gián đoạn vì bất kỳ lý do gì. Đặc biệt, Lactalis International có quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi để các trang web nếu họ thấy là hữu ích mà không cần thông báo trước và ngay cả khi truy cập vào các trang web bị gián đoạn vì lý do này.

Ngoài ra, Lactalis International có thể không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm cả thiếu tiếp cận với các trang web, dữ liệu bị mất, hư hỏng, phá huỷ hoặc virus mà có thể ảnh hưởng đến thiết bị máy tính của bạn, và / hoặc sự hiện diện của virus trên các trang web.

Bạn thừa nhận rằng bạn đã kiểm tra rằng các thiết bị máy tính sử dụng không có chứa virus và đang hoạt động hoàn hảo.