Mọi lúc mọi nơi, sự an toàn của bạn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Một vài lời khuyên về cách bảo quản và hạn dùng Sữa tươi Lactel.

Sữa tươi Lactel không cần giữ lạnh trước khi mở.
Bạn có thể để trong tủ lạnh nếu bạn thích uống lạnh.

Thời gian bảo quản khi chưa mở nắp, thời hạn bảo quản được ghi rõ trên từng hộp hoặc chai. Vui lòng đọc kỹ hạn sử dụng.

Sữa tươi là một sản phẩm dễ bị hỏng. Sau khi mở hộp hoặc chai thì phải bảo quản trong tủ lạnh và dùng hết trong vòng 3 ngày. Không được đông lạnh.

Để không quên ngày mở nắp, nên ghi ngày mở trực tiếp lên hộp hoặc chai!