Giải mã bao bì
Bạn muốn biết rõ hơn về thông tin ghi trên bao bì sữa? Lactel cung cấp cho bạn chìa khóa để giải mã.

Làm thế nào để đọc Sữa Lactel đóng gói?

Bạn muốn biết rõ hơn về thông tin ghi trên bao bì sữa? Lactel cung cấp cho bạn chìa khóa để giải mã.

Làm thế nào để đọc bao bì Lactel?

Để giải mã bao bì, hãy di chuyển chuột qua hộp!p533x420-vn2


Thông tin sản phẩm

Trên hộp sữa Lactel, ngày sản xuất và ngày hết hạn luôn được in ở phía trên cùng. Ở đó bạn có thể tìm thấy 4 thông tin khác nhau:

*Ngày sản xuất: năm/tháng/ngày

*Ngày hết hạn: năm/tháng/ngày

*Giờ sản xuất

*Số lô

Tiếng Pháp

Trên sản phẩm Lactel có nội dung tiếng Anh và tiếng Pháp. Ngoài ra, cũng có nhãn phụ bằng tiếng Việt ghi thông tin chính được dán vào giúp bạn dễ hiểu.

Nhưng đừng quên rằng toàn bộ sữa tươi tiệt trùng Lactel được sản xuất 100% tại Pháp!

Đóng dấu Y tế

Con dấu này là bắt buộc đối với sản phẩm sữa trong Liên minh Châu Âu, do các cơ quan Thú y ở Châu Âu cấp để kiểm tra xuất xứ của sản phẩm.

Nhờ dấu này, bạn biết được thông tin về xuất xứ của sản phẩm!

– FR nghĩa là Pháp
– CE nghĩa là Cộng đồng Châu Âu
– Mã số là số đăng ký của nhà máy


p270x370-vn-2


Thông tin sản phẩm

Trên hộp sữa Lactel, ngày sản xuất và ngày hết hạn luôn được in ở phía trên cùng. Ở đó bạn có thể tìm thấy 4 thông tin khác nhau:

*Ngày sản xuất: năm/tháng/ngày

*Ngày hết hạn: năm/tháng/ngày

*Giờ sản xuất

*Số lô

Tiếng Pháp

Trên sản phẩm Lactel có nội dung tiếng Anh và tiếng Pháp. Ngoài ra, cũng có nhãn phụ bằng tiếng Việt ghi thông tin chính được dán vào giúp bạn dễ hiểu.

Nhưng đừng quên rằng toàn bộ sữa tươi tiệt trùng Lactel được sản xuất 100% tại Pháp!

Đóng dấu Y tế

Con dấu này là bắt buộc đối với sản phẩm sữa trong Liên minh Châu Âu, do các cơ quan Thú y ở Châu Âu cấp để kiểm tra xuất xứ của sản phẩm.

Nhờ dấu này, bạn biết được thông tin về xuất xứ của sản phẩm!

– FR nghĩa là Pháp
– CE nghĩa là Cộng đồng Châu Âu
– Mã số là số đăng ký của nhà máy