Hộp & chai

Hộp

Hãy di chuyển chuột đến từng yếu tố, từ bao bì cho đến nắp mở, để khám phá bí mật của hộp Lactel.

CHAI

Để cả gia đình tận hưởng mọi dưỡng chất của sữa tươi, hãy khám phá các lợi ích có trong chai Lactel.